ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ІНШОЇ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОФІЦІЙНИХ ВИДАННЯХ НКЦПФР

 

ОБОВЯЗКОВЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ

ОБОВЯЗКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОФІЦІЙНИХ ВИДАННЯХ НКЦПФР

      

На сторінках щоденного офіційного видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Бюлетень «Цінні папери України» - друкується наступна інформація:

Емітенти цінних паперів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів акціонерних товариств

Повідомлення про дематеріалізацію акцій

Повідомлення про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій акціонерного товариства

Повідомлення про можливість реалізації акціонером переважного права придбавати розміщувані акціонерним товариством акції

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій акціонерного товариства

Повідомлення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, злиття, поділу, перетворення та про виділ

Проспект емісії цінних паперів

Звіт про результати публічного розміщення цінних паперів

Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери емітентів, цінні папери яких НЕ знаходяться в лістингу організатора торгівлі

Особлива інформація емітентів, цінні папери яких знаходяться в лістингу організатора торгівлі (ЕСКРІН)

Річна інформація емітентів, цінні папери яких НЕ знаходяться в лістингу організатора торгівлі

Річна інформація емітентів, цінні папери яких знаходяться в лістингу організатора торгівлі (ЕСКРІН)

Інститути спільного інвестування

Зареєстрований проспект емісії (та зміни до нього) інвестиційних сертифікатів фонду

Інформація щодо результатів діяльності ІСІ

Інше

Фінансова звітність

Фінансова звітність банків

Повідомлення під час проведення процедури банкрутства

 

ТОВ «ФІНКОНСАЛТИНГМЕДІАГРУП» є офіційним представником щоденного офіційного видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Бюлетень «Цінні папери України» на підставі договору від 2013 року.

 

 

ПОРЯДОК ПУБЛІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ У БЮЛЕТЕНІ:

 

1)                      Надсилаєте необхідну для публікації інформацію в форматі wordна електронний адрес: poradnyk@gmail.com.

2)                      Оплачуєте отриманий рахунок за публікацію наданої інформації;

3)                      Отримуєте на поштовий адрес газету з опублікованою вашою інформацією з актами виконаних робіт, договорами, рахунком.

 

Вартість розміщення інформації:

 

      Розмір блоку від формату А4

Ціна за блок, грн. при замовленні в редакції видання або через інші компанії

 

1/32

195

 

1/16

270

 

1/8

465

 

1/6

605

 

1/4

750.00

 

1/3

975

 

1/2

1350

 

1/1

2475

 

 

Будемо раді довгій та плідній співпраці з Вами.