Бухгалтерські послуги

 

 • Пропонуємо професійне ведення бухгалтерського обліку, працюємо над підготовкою для підприємств облікової політики, надаємо бухгалтерські послуги із повним веденням податкового та бухгалтерського обліку, підготовкою звітів. Налагоджуємо роботу із первинною документацією, надаємо рекомендації щодо методів автоматизації обліку та управління. Працюємо з підприємствами, компаніями та приватними підприємцями.
 • Фінансова звітність підприємства згідно з міжнародними стандартами, управлінський та фінансовий облік, зниження податкового навантаження, аналіз фінансового стану бізнесу, податкове планування сертифікованими бухгалтерами (CIPA, CAP), залученими аудиторами та незалежними експертами.
 • Надання консультацій з оподаткування та бухгалтерського обліку.
 • Ведення бухгалтерського обліку та робота над складанням фінансової звітності згідно з українськими стандартами.
 • Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансових звітів за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
 • Складання управлінської звітності за результатами управлінського обліку, згідно з обліковою політикою замовника.
 • Податкова звітність за спрощеною або загальною системою оподаткування. Вибір оптимальної системи оподаткування, організаційно-правової форми ведення бізнесу, в залежності від його виду, з метою оптимізувати оподаткування.
 • Бухгалтерські послуги для щойно створених компаній та підприємств.
 • Надання бухгалтерських консультацій та необхідної інформації підприємствам та компаніям.
 • Усне консультування по різних видах бухгалтерських послуг.
 • Письмове консультування по різних видах бухгалтерських послуг.
 • Контроль діяльності штатного бухгалтера, контролювання правильності ведення податкової та фінансової звітності, а також заповнення первинної документації.
 • Фінансова звітність підприємства та податковий облік, контроль за їх правильністю через проведення внутрішнього аудиту, перевірка достовірності поданої звітності та нарахування зборів і податків.
 • Якщо було втрачено документи або облік підприємства та відповідальні особи були відсутніми, пропонуємо відновити податковий та бухгалтерський облік компанії, підприємства.
 • Податковий та бухгалтерський облік в процесі припинення діяльності підприємства, компанії, - злиття, поділу, приєднання, реорганізації, перетворення, виділу або ліквідації. Для процедури ліквідації ми здійснимо бухгалтерський облік, підготуємо документацію для перевірки податковими органами, а також здійснюємо захист інтересів компанії, підприємства в процесі перевірок податковими органами.
 • Послуги професійних бухгалтерів при банкрутстві, складання відповідних звітностей, та бухгалтерських висновків спеціалістів, що визначають ознаки неплатоспроможності компанії чи підприємства для представлення у суді або на замовлення арбітражних керуючих, санаторів, ліквідаторів.
 • Підготовка податкових декларацій, звітів за результатами ведення обліку, обчислення податків для самозайнятих фізичних осіб, що займаються індивідуальною (незалежною) професійною діяльністю (нотаріусам, адвокатам та іншим самозайнятим особам).
 • Подання звітності, підготовка звіту, декларації, ведення обліку для фізичних осіб підприємців.
 • Внутрішня перевірка стану бухгалтерського та податкового обліку (внутрішній аудит, превентивна перевірка перед плановою перевіркою податкової служби). Висновки надає один з наших фахівців: Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (СIPA - Certified International Professional Accountant) або Сертифікований бухгалтер-практик (САР - Certified Accounting Practitioner).
 • Здійснення підготовки до перевірок податковими органами, представництво та участь зі сторони замовника при податкових перевірках, допомога при оскарженні рішень та дій державних податкових органів.
 • Підготовка до здійснення перевірок органів соціального страхування, щодо єдиного соціального внеску, участь у їх проведенні.
 • Консультації фізичних осіб з питань оподаткування інших доходів - нерухомого майна, спадщини, подарунків, інвестиційного доходу від операцій з цінними паперами, нарахування зборів та податків з окремих видів доходів або майна.